leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký làm việc tại đại hội.    
Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua. Theo đó, Ban chấp hành đoàn các cấp đã quán triệt kế hoạch, chương trình hành động; tổ chức phát động thi đua, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cụ thể hóa vào thực hiện nhiệm vụ đơn vị, với phương châm “Toàn đoàn làm nghi lễ”. Nhiệm kỳ qua, cán bộ, ĐVTN đã xung kích thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ nghi lễ, tang lễ, các hoạt động văn hóa-văn nghệ cho Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, ngành Trung ương, địa phương; không để xảy ra sai sót, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, ĐVTN toàn Đoàn cơ sở luôn quán triệt tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu; thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”; “Thanh niên tự quản, tự rèn”; “Trống năng rèn, kèn năng thổi”.

Kết quả kiểm tra nghiệp vụ nghi lễ hằng năm, 100% đạt yêu cầu, hơn 90% đạt khá, giỏi; kiểm tra dàn nhạc có 2/3 đạt giỏi; thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao đạt chất lượng tốt... Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở đã giới thiệu xét kết nạp 75 Đảng viên mới, xét đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 82 đồng chí bảo đảm đúng thời gian, thủ tục, nguyên tắc...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đoàn Nghi lễ Quân đội trung thành, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội đã xác định khâu đột phá: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong huấn luyện, phục vụ nghi lễ làm cơ sở hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại đại hội, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn Bộ Tổng tham mưu lần thứ IX.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH