Tới dự buổi lễ có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ trưởng BQP; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), nguyên Bộ trưởng BQP: Đại tướng Phạm Văn Trà; Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Dự lễ kỷ niệm có: Thượng tướng Phan Văn Giang, UVBCT, Ủy viên Thường vụ QUTW, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương (UVTW) Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các đồng chí UVTW Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Trung tướng Vũ Hải Sản; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.

Cùng dự buổi lễ có: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đồng chí nguyên thứ trưởng BQP, nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân; cán bộ, nhân viên Cục Tài chính qua các thời kỳ...

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ  niệm.

Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính trình bày nêu rõ: Ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 34/SL về tổ chức BQP, trong đó có quyết định thành lập Ty Quản lý, tiền thân của Cục Tài chính, BQP ngày nay.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý đọc diễn văn kỷ niệm.

Suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), BQP, sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngành TCQĐ đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ; nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cần kiệm, tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, xây đắp truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo”, góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của quân đội và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. 

Những năm gần đây, ngành TCQĐ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Cục Tài chính đã tham mưu cho BQP thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính trong quân đội; chủ động bám sát thực tiễn, tích cực nghiên cứu, tham mưu với QUTW, BQP và quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, đơn vị, thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TCQĐ. Cục đã tập trung tham mưu xây dựng, đổi mới cơ chế phân bổ các nguồn lực tài chính; bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý tài chính, điều hành ngân sách; đổi mới phương thức bảo đảm…

leftcenterrightdel
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi lễ.

Ngành TCQĐ đã chủ động tham mưu huy động các nguồn lực; chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách chặt chẽ, công khai, minh bạch; cân đối toàn diện, khoa học, bố trí ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kịp thời nhu cầu tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, các mục tiêu, trọng tâm lớn theo định hướng… Với những thành tích, đóng góp trong 75 năm qua, toàn ngành TCQĐ đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, Cục Tài chính đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất; danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Tài chính, BQP. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những thành tích mà Cục Tài chính nói riêng, ngành TCQĐ nói chung đã đạt được trong 75 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, nhu cầu tài chính cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng rất cao, trong khi khả năng bảo đảm ngân sách còn khó khăn. Vì vậy, cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan và cán bộ, nhân viên tài chính các cấp phải nỗ lực vượt bậc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính (CTTC). Trước hết, phải đặc biệt coi trọng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, người chỉ huy các cấp đối với CTTC quân đội, bảo đảm cho CTTC luôn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các chủ trương, quy định của QUTW, BQP. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội; Kết luận số 205 ngày 8-3-2018 của QUTW về tăng cường lãnh đạo CTTC quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Cục Tài chính cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất giải pháp tổng thể, căn cơ, nhằm đổi mới mạnh mẽ CTTC quân đội. Trước mắt, tham mưu với QUTW, BQP xây dựng, triển khai thực hiện tốt quy chế lãnh đạo CTTC trong quân đội nhiệm kỳ 2021-2025; các chương trình, kế hoạch tài chính, ngân sách thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, thực hiện Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng Việt Nam…

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Tài chính.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN