leftcenterrightdel
Thí sinh tham gia kỹ năng nói.

Tham gia tuyển chọn có 135 học viên của 8 học viện, nhà trường (trong đó có 115 học viên tuyển chọn tiếng Anh, 20 học viên tuyển chọn tiếng Nga).

Năm 2018 và 2019, Cục Nhà trường đã tổ chức đào tạo được 2 khóa với 156 cán bộ có trình độ tiếng Anh IELTS từ 5.0 trở lên. Năm nay, Cục Nhà trường tiến hành tuyển chọn học viên chuẩn bị tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ tốt, để tiếp tục đào tạo nguồn sau đại học và đào tạo nước ngoài năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Tin, ảnh: CHU HUYỀN