Trong không khí toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm giải phóng Thủ đô, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Nhà trường qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống và sự phát triển của hệ thống nhà trường Quân đội, trước yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của Quân đội.

leftcenterrightdel
Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường/BTTM phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ Ban Chỉ đạo nhà trường (tổ chức tiền thân đầu tiên của Cục Nhà trường/BTTM), với nhiều lần thay đổi về tổ chức và biên chế, đến năm 1976, để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, đào tạo (GD, ĐT) trong Quân đội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 298/QĐ-QP ngày 28-10-1976 về việc thành lập Cục Nhà trường thuộc Bộ Tổng Tham mưu với chức năng, nhiệm vụ: Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác đào tạo và xây dựng nhà trường quân đội.

Trải qua chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, Cục Nhà trường gắn liền với sự phát triển và lớn mạnh của Quân đội ta. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu, hoạt động của Cục Nhà trường đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Quân đội, xây dựng hệ thống nhà trường quân đội ngày càng vững mạnh, phục vụ kịp thời cho cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

leftcenterrightdel
Các thế hệ cán bộ, nhân viên Cục Nhà trường/BTTM dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường/BTTM nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, Cục Nhà trường đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011-2020. Chiến lược đã cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, xác định mục tiêu, bước đi phù hợp tạo những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc khẳng định: Trong quá trình thực hiện Chiến lược, Cục Nhà trường đã luôn khẳng định được vai trò của cơ quan tham mưu chiến lược về giáo dục, đào tạo trong Quân đội, kịp thời đề xuất các giải pháp đáp ứng nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và cơ bản lâu dài.

Với những chiến công, thành tích xuất sắc trong suốt chặng đường 65 năm qua, Cục Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tổng Tham mưu tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

Dịp này, Cục Nhà trường/BTTM cũng vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ