Thay mặt Ban lãnh đạo Học viện Viettel, Trung tá, TS Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện đã báo cáo với đoàn, nêu rõ: Học viện có tiền thân từ Trung tâm Đào tạo Viettel, được thành lập ngày 27-3-2006, đã qua 14 năm xây dựng, phát triển. Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của Học viện Viettel là đào tạo, tập huấn nội bộ, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh viễn thông, CNTT, công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.
Nội dung đào tạo tập trung vào bốn trụ cột: Một là, đào tạo cán bộ quản lý các cấp; tạo nguồn giám đốc trung tâm Viettel quận huyện, chi nhánh tỉnh thành phố, công ty, tổng công ty, tập đoàn; về kiến thức quản trị kinh doanh, kỹ thuật, quản lý. Hai là, đào tạo năng lực theo các chuyển dịch mới của tập đoàn; về chiến lược kinh doanh, sản phẩm mới, chính sách mới, công nghệ mới, chuyển đổi số. Ba là, đào tạo năng lực cốt lõi và tuân thủ; theo quy định của pháp luật, quân đội và tập đoàn: Định hướng hội nhập, lịch sử, truyền thống; văn hóa doanh nghiệp, chính sách lao động, kỹ năng làm việc, công tác Đảng, công tác chính trị; điều lệnh, pháp luật, an toàn lao động, quản lý dự án. Bốn là, đào tạo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc tập đoàn.
Học viện cũng chỉ đạo ngành dọc về công tác đào tạo nội bộ; bên cạnh đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu, học viện hiện có 200 giảng viên nội bộ là các chuyên gia kỹ thuật, kinh doanh, quản lý trong toàn tập đoàn. Hằng năm, Ban tổng giám đốc tập đoàn, trưởng ban cơ quan tập đoàn và lãnh đạo các tổng công ty có từ 24 đến 48 giờ giảng dạy, làm giảng viên nội bộ, đào tạo chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

leftcenterrightdel
Trung tá, TS Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel báo cáo với đoàn công tác.

Đoàn cán bộ Cục Nhà trường đánh giá cao nội dung, phương thức đào tạo của Viettel, rất cơ bản, toàn diện, đúng hướng, phù hợp, để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng sản xuất, kinh doanh của một tập đoàn công nghệ. Viettel quan tâm đào tạo nhân sự theo chức danh cả về kinh doanh, kỹ thuật và quản lý; cả thị trường trong nước và nước ngoài. Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp Viettel đến công tác đào tạo thể hiện từ triết lý kinh doanh, đến các quy trình, quy định. Công tác đào tạo của Viettel luôn gắn lý luận với thực tiễn, coi trọng thực hành, đào tạo kỹ năng tay nghề, tư duy mới về lãnh đạo, quản lý, quản trị doanh nghiệp. Phương thức đào tạo của Viettel linh hoạt, học bài giảng online trước khi học tập trung; tăng cường tương tác, thảo luận nhóm, chia sẻ giữa giảng viên và học viên.

leftcenterrightdel
Trung tướng GS, TS Trần Hữu Phúc phát biểu, định hướng về hợp tác đào tạo giữa Học viện Viettel với các trường trong và ngoài quân đội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường nhấn mạnh: Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề ra chủ trương “Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời”, các cơ quan đang nghiên cứu góp ý; hiện nay Học viện Viettel đã và đang vận hành mô hình “Xây dựng tổ chức học tập Viettel trong kỷ nguyên số”. Đây là bước đi rất đúng và thiết thực, tạo chuyển dịch lao động, chuyển đổi số, bổ sung kiến thức, kỹ năng, tay nghề.
Đồng chí cục trưởng cho rằng: Kế hoạch học tập cá nhân của học viên và người lao động được đưa lên hệ thống số hóa; xác định mục tiêu, cập nhật tiến độ, kiểm soát, đánh giá kết quả là giải pháp công nghệ rất tối ưu. Về xây dựng chương trình đào tạo, Học viện đã có bước đi rất bài bản: “Vá”, “May đo”, “Sản xuất hàng loạt”: “Vá lại”, bổ sung kiến thức còn thiếu; “may đo”, đào tạo bổ sung kiến thức kỹ năng theo từng nhóm nhân lực; “sản xuất hàng loạt”, đào tạo đại trà những kiến thức mang tính phổ cập, tuân thủ theo pháp luật, quy trình, quy định. Đây là những vấn đề mà hệ thống giáo dục quốc gia và nhà trường quân đội rất quan tâm trong quá trình hội nhập, tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.   

leftcenterrightdel
Đoàn công tác chụp ảnh chung với lãnh đạo Học viện Viettel.

Đoàn cán bộ Cục Nhà trường và Ban lãnh đạo Học viện Viettel đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý trong hoạt động quản lý đào tạo ở nhà trường quân đội: Từ đào tạo công nghệ, chuyên môn kỹ thuật; đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo theo chức danh, thực hành đóng vai, lấy người học làm trung tâm, thực hành thực tập, đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học, quản lý đánh giá học viên sau đào tạo... Học viện Viettel với lợi thế của Tập đoàn công nghệ, có cơ sở hạ tầng hiện đại, cần đi tiên phong, áp dụng và sáng tạo công nghệ đào tạo mới.

Kết luận chương trình làm việc, Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Học viện Viettel; đồng thời định hướng, gợi mở học viện cần quan tâm đến đào tạo nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu; tăng cường đào tạo kiến thức quân sự, chính trị cho học viên; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, tính bảo mật của môi trường quân sự. Học viện Viettel cần phát huy lợi thế, đẩy mạnh hoạt động hội nghị, hội thảo khoa học để thu hút, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ cao.
Với các sáng kiến, đề tài khoa học, học viện hoàn thiện đăng ký, góp phần nhân rộng điển hình tiên tiến. Cục Nhà trường sẽ chỉ đạo các học viện, nhà trường quân đội tăng cường hợp tác, trao đổi giảng viên; đưa sinh viên, học viên đến tham quan tại Viettel và nghiên cứu bổ sung những chuyên đề, nội dung cần thiết về chuyển đổi số, kinh tế số, an ninh mạng, hội nhập kinh tế quốc tế.

Tin, ảnh: XUÂN PHƯƠNG