leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Chỉ huy Cục Kỹ thuật.

Trên cơ sở tách từ Cục Hậu cần Quân khu 7, trong những năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, nhân viên Cục Kỹ thuật Quân khu 7 đã vượt qua muôn vàn gian khổ có mặt ở các chiến trường vừa chiến đấu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), phương tiện cho các đơn vị chiến đấu.

Những năm đổi mới, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, Cục Kỹ thuật Quân khu 7 đã chủ động rà soát, phân loại, đánh giá đúng thực trạng VKTBKT, phương tiện kịp thời đầu tư cơ sở kỹ thuật, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật sửa chữa, đồng bộ, nâng cao hệ số kỹ thuật, góp phần khai thác sử dụng hiệu quả các VKTBKT, phương tiện cũ. Cục Kỹ thuật cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nền nếp công tác kỹ thuật, đồng thời chủ động tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật làm chủ VKTBKT mới, bảo đảm tốt VKTBKT cho các đơn vị, nâng cao huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu 7.

Tin, ảnh: THỦY NGUYỄN - DUY HIỂN