leftcenterrightdel

Trung tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi kỷ niệm.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ khi thành lập, dù quân số ít, trang bị, phương tiện hạn chế, song cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của Cục Kỹ thuật đã nêu cao trách nhiệm chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho Quân chủng PK-KQ chiến đấu và huấn luyện, SSCĐ.

Cục Kỹ thuật đã bảo đảm tốt VKTBKT cho các lực lượng của quân chủng chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Đường 9 Nam Lào (tháng 3-1971). Tiếp đó, chỉ đạo tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, tổ chức các đội cơ động, thay thế, sửa chữa, đồng bộ hàng nghìn khẩu pháo, súng cao xạ, máy chỉ huy, ra-đa, tổ chức vận chuyển hàng chục ngàn tấn đạn dược vào Quảng Bình phục vụ cho chiến dịch Trị Thiên (1972) thắng lợi...

Những năm gần đây, Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho cấp trên mua sắm, cải tiến vũ khí, trang bị, huấn luyện tiếp thu và làm chủ, phát huy tính năng vũ khí trang bị mới, cải tiến. Cục cũng làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo nhu cầu trang bị của lực lượng PK-KQ trước mắt và lâu dài để tham mưu cho cấp trên nhiều chủ trương, chính sách phát triển công tác kỹ thuật của quân chủng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiến thẳng lên hiện đại.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN