Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, các cơ quan, đơn vị Cục Kỹ thuật Binh chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; tập trung hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, có nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt. Cục đã tham mưu với thủ trưởng tổng cục, thủ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện các chương trình, dự án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); thực hiện tiếp nhận, bàn giao VKTBKT, bàn giao vũ khí trang bị, vật tư hàng hóa dự trữ quốc gia về Cục Xe-Máy theo mệnh lệnh của trên bảo đảm đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối.

Cục đã chỉ đạo các đơn vị toàn quân, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, biên giới, hải đảo bảo đảm đầy đủ VKTBKT các loại cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ với hệ số kỹ thuật bảo đảm luôn bằng 1; chỉ đạo bảo đảm trang bị đầy đủ cho các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, cục đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong toàn quân thực hiện nghiêm quy định bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất đối với các loại VKTBKT. Các chuyên ngành mới thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác kỹ thuật chuyên ngành; tích cực, chủ động nắm chắc tình hình công tác kỹ thuật tại đơn vị toàn quân.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng phát biểu kết luận hội nghị. 

Trong năm, cục đã thường xuyên kiện toàn các văn kiện kỹ thuật và kế hoạch công tác kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị, duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ công tác kỹ thuật, báo cáo theo đúng quy định. Tham mưu, đề xuất nội dung xây dựng Điều lệ công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi; xây dựng dự thảo hướng dẫn công tác kỹ thuật ngành và tiêu chuẩn đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp; thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý, thống kê, theo dõi số lượng, đồng bộ VKTBKT.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức biểu dương những kết quả mà Cục Kỹ thuật Binh chủng đã đạt được trong năm 2021; khẳng định cục là cơ quan đứng đầu trong tổng cục về xây dựng nền nếp chính quy, chế độ công tác. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong cục tiếp tục nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh.

Xác định năm 2022, nhiệm vụ của cục hết sức nặng nề, trong khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Trung tướng Trần Minh Đức yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Minh Đức tặng thưởng cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

Tại hội nghị, Cục Kỹ thuật Binh chủng đã tổ chức phát động Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Nhân dịp này, thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật và thủ trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng đã tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN