Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM – Cơ quan Bô%3ḅ Quốc phòng dự và chỉ đạo hô%3ḅi nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy BTTM – Cơ quan Bô%3ḅ Quốc phòng, Chủ nhiê%3ḅm Chính trị BTTM.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hô%3ḅi nghị. 

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, Hô%3ḅi nghị đã thống nhất mô%3ḅt số nô%3ḅi dung hoạt đô%3ḅng trọng tâm Tháng Công nhân năm 2021, nổi bâ%3ḅt là: Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó”; Chương trình “Lắng nghe-thấu hiểu-chia sẻ”, hoạt đô%3ḅng “Cảm ơn người lao đô%3ḅng”; tổ chức tuyên dương đoàn viên công đoàn, người lao đô%3ḅng có sáng kiến tiêu biểu…

Phát biểu tại hô%3ḅi nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao hoạt đô%3ḅng phối hợp hoạt đô%3ḅng cụm, khối thi đua công đoàn trong quân đô%3ḅi được triển khai từ năm 2020. Thông qua hoạt đô%3ḅng phối hợp đã tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa lãnh đạo, chỉ huy, đô%3ḅi ngũ cán bô%3ḅ, nhân viên, người lao đô%3ḅng ở các cơ quan có nhiê%3ḅm vụ tương đồng; qua đó tạo sự thống nhất, tính hiê%3ḅu quả trong nghiên cứu, tham mưu chiến lược và các hoạt đô%3ḅng sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế - quốc phòng của các đơn vị. Qua hoạt đô%3ḅng phối hợp, cán bô%3ḅ, chiến sĩ, người lao đô%3ḅng các cơ quan, đơn vị được trao đổi kinh nghiê%3ḅm, nâng cao nhâ%3ḅn thức, hiểu biết trong nghiên cứu, sản xuất kinh doanh; tạo đô%3ḅng lực thi đua trong nâng cao năng suất, chất lượng nghiên cứu, lao đô%3ḅng sản xuất…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hô%3ḅi nghị.

Để hoạt đô%3ḅng phối hợp trong Công đoàn BTTM, Tổng cục Chính trị và các tổng cục đạt hiê%3ḅu quả thiết thực trong Tháng Công nhân và năm 2021, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cho rằng, trước hết, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cần chú trọng quan tâm, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đô%3ḅi ngũ cán bô%3ḅ công đoàn các cấp. Bên cạnh đó, các phòng, ban công tác quần chúng trong khối thường xuyên có sự trao đổi, nắm tình hình hoạt đô%3ḅng ở cơ sở, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công đoàn trực thuô%3ḅc triển khai các hoạt đô%3ḅng, phong trào thi đua của công đoàn đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cũng yêu cầu, cùng với các hoạt đô%3ḅng phong trào, công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị cần phải phát huy tốt vai trò, chức năng là tổ chức đại diê%3ḅn chăm lo, bảo vê%3ḅ quyền và lợi ích chính đáng của người lao đô%3ḅng; xây dựng mối quan hê%3ḅ hài hòa trong doanh nghiê%3ḅp, đơn vị; chăm lo tốt đời sống vâ%3ḅt chất tinh thần cho đoàn viên, người lao đô%3ḅng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh, tiêu biểu.

Tại hô%3ḅi nghị, các đại biểu đã xác định những nô%3ḅi dung hoạt đô%3ḅng trọng tâm năm 2021 trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn các đơn vị; tiến hành xây dựng quy chế, phát đô%3ḅng và ký kết giao ước thi đua, quy chế hoạt đô%3ḅng giữa các đơn vị trong khối.

Tin, ảnh: KIM ANH