Theo đó, Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường; cơ quan chức năng có liên quan tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này. Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ và điều hành các cơ quan, đơn vị cùng tham gia thực hiện. Riêng đối với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, lập hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cho các thí sinh năng khiếu tại trường, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội hướng dẫn thí sinh tiến hành các thủ tục và tham dự kỳ thi theo quy định.

Đối với tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự, Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu hội đồng tuyển sinh các trường, cơ quan tuyển sinh các đơn vị thực hiện đúng lịch tuyển sinh; công bố công khai đề án tuyển sinh của trường; tập trung nâng cao chất lượng xét duyệt hồ sơ sơ tuyển; bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh để giải đáp thắc mắc cho thí sinh; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu sơ tuyển của thí sinh và báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng trước ngày 5-8-2021... Với tuyển sinh trung cấp quân sự, ban TSQS các cơ quan, đơn vị và hội đồng tuyển sinh các trường tổ chức sơ tuyển, tuyển chọn, lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ dự tuyển của thí sinh và báo cáo đề xuất danh sách trúng tuyển về Ban TSQS Bộ Quốc phòng đúng quy định. Các cơ quan chức năng chỉ đạo chặt chẽ hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời ngăn ngừa, xử lý các sai phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi và tuyển sinh theo đúng quy định hoạt động thanh tra.

NGỌC HÂN