6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chủ động, tích cực tham mưu đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên...

leftcenterrightdel
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân tặng các cá nhân. 


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Công an tỉnh Điện Biên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Điện Biên trên lĩnh vực an ninh quốc phòng; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là đấu tranh có hiệu quả với các loại tà đạo, các loại tội phạm về ma túy, hình sự; đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chuyển hóa thành công các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; củng cố, duy trì và làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế…

 Tin, ảnh: CHÂU TÚ ANH và CTV