Đại tá Lương Quang Cương, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) làm trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn công tác có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Quân khu 9…

leftcenterrightdel

Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương kiểm tra công tác GDQPAN đối với Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh Tiền Giang.

Qua nghe đại diện Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh Tiền Giang báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương nhận thấy, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác GDQPAN. Hội đồng GDQPAN các cấp kịp thời củng cố, kiện toàn đủ số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động, kết quả đạt được trên các mặt công tác khá toàn diện. Cơ quan Thường trực và các thành viên hội đồng phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng GDQPAN các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành công tác GDQPAN; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng đúng phân cấp, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục và đơn vị, nhà trường được cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, thống nhất cao của toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận sơ bộ nội dung kiểm tra, Đoàn công tác của Cơ quan  Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương, yêu cầu thời gian tới, Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh Tiền Giang, tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác GDQPAN; thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQPAN các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; nâng cao vai trò trách nhiệm, chất lượng hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát công tác GDQPAN; tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và học sinh, sinh viên...

Tin, ảnh: KHÁNH CHI