Hội thảo khoa học “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” nhằm khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới 1950; nghệ thuật chỉ đạo và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là tổ chức bảo đảm, phối hợp chiến đấu của các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để làm nên “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950”. Hội thảo cũng khẳng định chủ trương, quá trình chuẩn bị và thực hành kế hoạch tác chiến của ta trong Chiến dịch Biên giới 1950, diễn biến, kết quả và nghệ thuật quân sự đặc sắc trong các trận đánh của chiến dịch; khẳng định và làm rõ tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết quả hội thảo nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc; giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì cuộc họp.

Báo cáo công tác chuẩn bị hội thảo tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Dự kiến sẽ có 86 bài tham luận tham gia hội thảo. Tính đến ngày 14-9, Ban tổ chức đã thu được tổng số 72 bài và đang tiếp tục đôn đốc các tác giả để thu đầy đủ theo kế hoạch. Chất lượng các bài viết đều thể hiện sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, bám sát chủ đề, nội dung hội thảo. Đến nay, công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra, bảo đảm tổ chức hội thảo theo đúng kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã thống nhất về thời gian, địa điểm, công tác tổ chức, điều hành hội thảo theo kế hoạch của Ban tổ chức. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban tổ chức lưu ý làm tốt các công tác bảo đảm mọi mặt, đặc biệt là có phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 an toàn cho đại biểu và các thành phần tham dự hội thảo; Ban tổ chức tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, địa phương rà soát hoàn thiện các công tác chuẩn bị còn lại để cuộc hội thảo diễn ra thành công.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN