leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Hội nghị tập huấn công tác nghiệp vụ, pháp luật được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ, pháp luật; tạo sự thống nhất về nội dung các quy định, phương pháp triển khai có hiệu quả và quy trình xử lý vụ việc vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Cảnh sát biển. Qua đó góp phần phục vụ hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam.

leftcenterrightdel
Các cán bộ, nhân viên, giảng viên tham gia tập huấn.  

Nội dung đợt tập huấn công tác nghiệp vụ, pháp luật năm 2024 tập trung vào các nhóm vấn đề như: Khái quát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển trong duy trì, thực thi pháp luật; các quy trình vận dụng pháp luật vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác soạn thảo, góp ý xây dựng văn bản, kiến thức về tác nghiệp hải đồ và xử lý thông tin vụ việc của Sở Chỉ huy Cảnh sát biển.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên khẳng định, công tác nghiệp vụ, pháp luật của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thường xuyên. Tích cực chủ động nghiên cứu, triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định thẩm quyền cho lực lượng Cảnh sát biển. Đối với công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác thu thập chứng cứ, tài liệu xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật cần tiến hành hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tập huấn công tác nghiệp vụ, pháp luật Cảnh sát biển năm 2024.

Để đợt tập huấn đạt kết quả tích cực, đồng chí Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu Ban Tổ chức, Tổ Giáo viên, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hoàn thành tốt nội dung, chương trình tập huấn.

Các cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của đợt tập huấn, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác học tập. Quá trình tập huấn phải tập trung nghiên cứu, chủ động thảo luận đưa ra vấn đề và phương hướng giải quyết các phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, pháp luật trong toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; góp phần xây dựng ngành nghiệp vụ, pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐỨC TĨNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.