Buổi thi có chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng”. Cuôc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị và Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/25-8-2021).

leftcenterrightdel
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 141 tham gia thi trực tuyến. 

Để cuộc thi đạt hiệu quả thiết thực, Trung đoàn 141 đã có hướng dẫn cụ thể, xây dựng đề cương tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị tham gia.

Cuộc thi góp phần giáo dục, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, sự nghiệp xây dựng Quân đội. Thông qua cuộc thi cũng góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khích lệ việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tuổi trẻ trung đoàn...

Tin, ảnh: LÊ ĐỨC NINH