* Ngày 28-4, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu(BTTM) – Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021). Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM – Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.  

Qua 5 năm thực hiện, Đảng ủy, thủ trưởng BTTM, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phong trào Thi đua Quyết thắng; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM; chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hiến kế, lập công, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

leftcenterrightdel
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn trao Bằng khen của BTTM tặng các tập thể.  

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Về một số nội dung, biện pháp chủ yếu trong thời gian tới, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn BTTM tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; các chỉ thị, hướng dẫn của trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững những nội dung cơ bản, chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới với việc nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện Chỉ thị của Đảng và các Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm vừa có tính toàn diện, vừa chú trọng đột phá vào những trọng tâm, trọng điểm...

Nhân dịp này, BTTM trao bằng khen tặng 16 tập thể và 22 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. (Tin, ảnh: DUY THÀNH)

*Sáng 28-4, Đảng uỷ Học viện Quốc phòng (HVQP) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021). Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Học viện Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 5 năm qua, toàn học viện đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), gắn với Chỉ thị 788 và Chỉ thị 855 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới... Công tác học tập, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trên được tiến hành thường xuyên, thống nhất; coi trọng học tập các chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của học viện và đấu tranh khắc phục hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05, học viện chỉ đạo Khoa Mác-Lênin và Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị biên soạn tài liệu, cập nhật, bổ sung nội dung mới trong các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và Nghị quyết Trung ương 4 vào giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Trong giảng dạy, bên cạnh việc tuyên truyền những nội dung khoa học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chú trọng liên hệ, vận dụng vào từng lĩnh vực hoạt động, đối tượng và đơn vị cụ thể; chú trọng nêu gương điển hình tiên tiến. 

Các cơ quan, đơn vị trong học viện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng. Tổ chức tốt việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; kịp thời cổ vũ, tạo động lực thúc đẩy đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 và cuộc vận động trở thành việc làm thường xuyên. Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục được tiến hành đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn hoạt động của các đối tượng. 5 năm qua, học viện có hàng nghìn bài viết tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và truyền thống, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Thông qua tuyên tuyền đã tạo nên phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn học viện, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Phong trào “3 thực chất”, “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy, mỗi tuần đọc một cuốn sách”, “Cấp trên mẫu mực, cấp dưới tích cực noi theo”... Toàn học viện có 63 tập thể và 178 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng ở các cấp, các ngành trong thực hiện chỉ thị và cuộc vận động. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị khẳng định, thực hiện Chỉ thị 05, toàn học viện đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và nội dung của chỉ thị; có nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện, chặt chẽ, đồng bộ đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn học viện ổn định, dân chủ được phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác được nâng lên rõ rệt, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy HVQP xác định nhiệm vụ trong giai đoạn mới là tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng để tiếp tục triển khai có hiệu quả chị thị. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhân rộng điển hình tiên tiến mới trong huấn luyện-đào tạo, nghiên cứu khoa học...(Tin, ảnh: MINH MẠNH)

*Đảng ủy Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021). Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường; Trung tướng, PGS, TS Đỗ Viết Toản, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

5 năm qua, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định thực hiện học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng và hành động của mọi tổ chức, lực lượng và từng cá nhân. Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục được tiến hành đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn hoạt động. Cùng  với đó, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung tiêu chí, nội dung chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới vào quá trình học tập và làm theo. 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng viết cam kết, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào những công việc cụ thể, hằng ngày theo từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, TS Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường phát biểu tại hội nghị. 

Đảng ủy nhà trường còn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nội dung chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, gắn với thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong quân đội, 5 nội dung xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân. Các nội dung chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đã trở thành mục tiêu, nội dung phấn đấu của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo nhà trường trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân. 

Tại hội nghị, 10 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 được nhận bằng khen của Chính ủy nhà trường.(Tin, ảnh: HỒNG THẠNH)

* Đảng ủy Binh chủng Công binh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20216-2021). Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, nhận thức về học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ và toàn binh chủng tiếp tục được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp; ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng được nâng cao, tạo sự chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, các tổ chức vào hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của Binh chủng, từng cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Binh chủng Công binh trao bằng khen tặng các cá nhân xuất sắc.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Binh chủng Công binh xác định, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các cuộc vận động, các phong trào thi đua, coi đây là một giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng đảng bộ, xây dựng binh chủng vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, Đảng ủy Binh chủng Công binh đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen đối với 1 tập thể, 2 cá nhân. Tại hội nghị, Đảng ủy Binh chủng Công binh đã trao bằng khen tặng cho 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC)

*Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

leftcenterrightdel
Trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học tập, làm theo lời Bác Hồ dạy theo phương châm: Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo; xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức; quán triệt và làm theo những lời Bác Hồ dạy, những nội dung cơ bản về đạo đức quân nhân; nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”...

 Dịp này, Đảng ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng trao Giấy khen tặng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. (Tin, ảnh: VĂN CHUNG)

*Đảng ủy Quân đoàn 1 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021). Đại tá Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05), trong 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đoàn luôn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Chỉ thị 05. Theo đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đạt hiệu quả thiết thực, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đoàn không ngừng được nâng lên.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu trao đổi thân mật bên lề hội nghị.

Công tác giáo dục, tuyên truyền Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) được các cấp ủy quan tâm triển khai, đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nổi bật trong là đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức sưu tầm, biên soạn lời Bác Hồ dạy đối với các đơn vị trong quân đoàn; tuyên truyền sâu rộng câu nói, lời dạy, bài viết của Bác thông qua mô hình “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”; lấy kết quả học tập và hiệu quả thực hiện cam kết (kế hoạch) thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 làm tiêu chí bình xét khen thưởng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ.

Quá trình thực hiện, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu như các mô hình: “3 không, 4 tốt”; “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”; “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “Tự soi, tự sửa”.... Việc thực hiện Chỉ thị còn được thể hiện rõ nét ở sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong việc sâu sát, gần gũi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cán bộ, chiến sĩ. Định kỳ, đội ngũ cán bộ các cấp duy trì nghiêm nền nếp đối thoại với bộ đội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quân đoàn cũng thực hiện tốt hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn, đáp nghĩa”, tổ chức hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ  nhân dân các địa phương ở vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện hiệu quả Chỉ chị 05 trong thời gian tới, Đảng ủy Quân đoàn 1 xác định: Tập trung đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về Chỉ thị 05; lựa chọn nội dung phù hợp đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị để biên tập thành nội dung sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ hằng tháng; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, bình xét, phân loại, cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; nhận xét, điều động, bổ nhiệm cán bộ; bình xét thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy quân đoàn cũng chú trọng chỉ đạo triển khai việc xây dựng cam kết (kế hoạch) tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, bảo đảm sát chức trách, nhiệm vụ; tăng cường nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đối với các tổ chức đảng và đảng viên; tổ chức tốt hoạt động sơ kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. (Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG)

* Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2016 - 2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

leftcenterrightdel
Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.  

Hội nghị cũng thống nhất đánh giá những thuận lợi, khó khăn thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian tới. Trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang; không ngừng lan tỏa những tấm gương sáng, việc làm tốt trong đơn vị và cộng đồng.   

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tặng giấy khen cho 19 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (Tin, ảnh: SƠN TÙNG - VĂN TOẢN)