* Nhà máy A31 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân) quán triệt và thực hiện tốt các quy định trong công tác ATVSLĐ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; chủ động ngăn ngừa các yếu tố có thể gây bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, kiểm định 100% máy móc, trang thiết bị; bảo đảm đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, đặc biệt là những vị trí lao động nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các yếu tố độc hại, dễ phát sinh bệnh nghề nghiệp; thường xuyên bảo đảm tốt môi trường sống, làm việc, chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người lao động...

* Tại lễ mít tinh, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường sống, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động...

CHÍ DŨNG - THANH HẢI