Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Ủy viên Ban thường trực, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng GDQPAN Trung ương chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Mục tiêu của hội nghị là cung cấp đến các nhà chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về QPAN; âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; tư tưởng đại đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội nghị sẽ tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược ''Diễn biến hòa bình'', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, gắn với tăng cường, củng cố QPAN; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo…

Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nhà chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thống nhất hành động giữa các tổ chức tôn giáo về công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI - VĂN LỘC