Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hồ Văn Đức, Chính ủy Bộ tư lệnh 86 nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, từ năm 2014 đến nay, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào TĐQT của Cục Công nghệ thông tin trước đây và Bộ tư lệnh 86 ngày nay luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; gắn Phong trào TĐQT với thực hiện CVĐ tạo ra phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kịp thời động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ.

Nổi bật là, toàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ; chủ động nắm bắt âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị các giải pháp và phương án tác chiến, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng có hiệu quả. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn thành công hàng trăm nghìn đợt dò quét, tấn công trên mạng internet....

Trong 5 năm qua, toàn đơn vị đã có 18 lượt tập thể, 99 lượt cá nhân tiêu biểu được các cấp ủy đảng khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo được, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện CVĐ; 65 lượt tập thể, 453 lượt cá nhân được khen thưởng trong tổng kết phong trào TĐQT hằng năm; 87 lượt tập thể và 365 lượt cá nhân được khen thưởng trong các đợt thi đua, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất...

leftcenterrightdel
Clip Bộ tư lệnh 86 tổ chức Lễ báo công Bác Hồ.

Tin, ảnh: DUY THÀNH