Báo cáo đánh giá kết quả năm 2020 của Bộ tư lệnh 86, nêu rõ: Năm qua, Bộ tư lệnh 86 luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, từng bước nâng cao trình độ trong tác chiến không gian mạng (KGM); chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên KGM theo đúng Nghị quyết số 29 và Chiến lược An ninh mạng quốc gia theo Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị. Tổ chức trinh sát, giám sát, dự báo thông tin, tình hình nhanh, chính xác, kịp thời; bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin quân sự, quốc phòng trên mạng internet và mạng truyền số liệu quân sự, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích tiêu biểu của Bộ tư lệnh 86 trong năm 2020 và mong rằng năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, Bộ tư lệnh 86 tập trung nguồn lực và trí tuệ tập thể xây dựng Bộ tư lệnh 86 đồng bộ, hiện đại. Quan tâm xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; các cơ quan, đơn vị và bộ tư lệnh vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế và giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Bộ tư lệnh 86 luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia trên KGM.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ tư lệnh 86 và Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ tư lệnh 86 đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác, thực hiện nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021 với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, giải pháp đồng bộ, khoa học, sát với đặc thù công tác của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT