Quý 1 năm 2021, toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác Quân sự, quốc phòng năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng, hướng dẫn của cơ quan cấp trên; tập trung chỉ đạo, triển khai tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; tiếp nhận chiến sĩ mới, ổn định biên chế và tổ chức huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch. Đối với huấn luyện cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các các đối tượng, tập trung học Nghị quyết Đảng các cấp, pháp luật, điều lệnh đội ngũ, bắn súng; bồi dưỡng tổ chức phương pháp huấn luyện cho cán bộ phân đội. Đối với huấn luyện phân đội, các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện được phê duyệt, bảo đảm nội dung, thời gian và tiến độ cho các đối tượng. Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt hoạt động Công tác Đảng, Công tác Chính trị; tuyên truyền cổ động thao trường, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, chủ trì hội nghị 

Định hướng một số nhiệm vụ công tác huấn luyện trọng tâm quý II năm 2021, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần rút kinh nghiệm khắc phục những mặt còn hạn chế; đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung chính. Trước hết tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kết luận số 60-KL/QUTW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác Quân sư, quốc phòng năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi ở trong nước, khu vực và quốc tế”.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với duy trì, điều hành huấn luyện đảm bảo sự chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ cho các đối tượng, trọng tâm là kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới; bắn đạn thật các bài bắn kỹ thuật của bộ binh và quân, binh chủng ngành... các đơn vị tiếp tục chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống nâng cao; diễn tập bắn đạn thật các cấp, diễn tập chỉ huy cơ quan và diễn tập có thực binh tiếp nhận lực lượng dự bị động viên bảo đảm an toàn. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh  toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy, cơ quan các cấp, hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự; chấp hành nghiêm quy trình, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện; nắm chắc và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật và tai nạn khi tham gia giao thông. Đồng thời thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; duy trì nghiêm chế độ bảo quản vũ khí trang bị ngày, tuần, bảo đảm tốt đồng bộ vũ khí trang bị cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG