leftcenterrightdel

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ Đại đội Thiết giáp 74 (Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận).

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo, phát biểu chỉ đạo, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị. Thời gian qua, Bộ CHQS, BĐBP tỉnh Bình Thuận đã quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nêu cao cảnh giác SSCĐ, tổ chức huấn luyện đúng nội dung, chương trình; kết quả có 100% khoa mục đạt khá giỏi, an toàn. Các đơn vị xây dựng các văn kiện, kế hoạch SSCĐ từ Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đến cơ sở sát thực, đồng thời thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án. Các đơn vị cũng thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, SSCĐ. Bộ CHQS tỉnh xây dựng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, hoạt động hiệu quả. Các đơn vị đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ; làm tốt công tác nắm, dự báo, nhận định, đánh giá tình hình, âm mưu thủ đoạn của địch, các tội phạm, từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo sát thực; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban, ngành địa phương; rút kinh nghiệm qua quá trình thực hiện nhiệm vụ để bổ sung, nội dung, chương trình huấn luyện, kế hoạch SSCĐ; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật trong SSCĐ; sử dụng lực lượng linh hoạt phù hợp, xây dựng trang bị công cụ sát thực…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN