Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần; đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tại hội nghị, Đại tá Vũ Quang Miên, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần báo cáo kết quả và phương hướng, mục tiêu chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Qua báo cáo cho thấy, thời gian qua, Tổng cục Hậu cần đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình hành động của các cấp, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và chuyển đổi số. Tổng cục đã thành lập Ban chỉ đạo về cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử của tổng cục phiên bản 1.0…

Đến nay, tổng cục đã xây dựng, duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử; nhiều cục chuyên ngành kết nối liên thông với tổng cục và Bộ Quốc phòng. Tổng cục còn chủ động đầu tư, phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng mạng, trang bị công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị trong tổng cục; đẩy mạnh phát triển ứng dụng số; củng cố, mở rộng phạm vi ứng dụng các phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, 2021, tổng cục đã thực hiện gần 700 cuộc họp trực tuyến; thí điểm thực hiện phòng họp không giấy tại Sở chỉ huy tổng cục và Bộ Tham mưu phục vụ giao ban, hội nghị... Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử toàn văn trong tổng cục hiện đạt từ 98% trở lên; cơ bản 100% cán bộ, nhân viên cơ quan được cấp tài khoản thư điện tử quân sự. Ngoài ra, tổng cục đã xây dựng, củng cố và mở rộng phạm vi ứng dụng các phần mềm quản lý của các cục chuyên ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Tổng cục Hậu cần đã nỗ lực, tích cực, quyết tâm triển khai chuyển đổi số, đạt được nhiều kết quả rõ rệt, nổi bật; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng báo cáo kế hoạch phục vụ hội nghị. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được xác định trong từng giai đoạn của kế hoạch; yêu cầu tổng cục tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn trước mắt. Để triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần đạt kết quả tốt, đúng tiến độ xác định, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Tổng cục Hậu cần tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng, phối hợp khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt để sớm triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần phát biểu tại hội nghị. 

Tổng cục cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các nền tảng đã có; kết hợp với nhiều hình thức khác nhau để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên trong tổng cục và ngành hậu cần về công tác này. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp để thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số công tác hậu cần tại các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Tổng cục Hậu cần thực hiện thí điểm chuyển đổi số đối với một số cơ quan, đơn vị hậu cần; hình thành kho dữ liệu hậu cần tập trung trong kho dữ liệu chung của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Đại tá Vũ Quang Miên, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần báo cáo kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá, quy hoạch, đưa ra các chương trình, kế hoạch, thực hiện đồng bộ phục vụ chuyển đổi số; tích cực xây dựng hạ tầng truyền dẫn, nền tảng, phần mềm, giải pháp chuyển đổi số công tác hậu cần. Quá trình triển khai thực hiện, cần có các giải pháp để bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng tấn công mạng, không để lộ lọt thông tin quân sự.

Xác định đây là nội dung mới, còn nhiều khó khăn, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và đơn vị nghiệp vụ theo lĩnh vực phụ trách cần tích cực phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí… để Tổng cục Hậu cần triển khai thực hiện thành công kế hoạch chuyển đổi số, trở thành đơn vị tiên phong, tiêu biểu trong Bộ Quốc phòng về công tác này.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN