Đến dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương và Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Trong 3 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung cơ bản của các chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; những nội dung cơ bản của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; một số nội dung của Thông tư số 42/2006/TT-BQP ngày 30-3-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

Đại tá Hàn Mạnh Thắng, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương phát biểu khai mạc. 
Phát biểu khai mạc, Đại tá Hàn Mạnh Thắng, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: “Các nội dung tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2016 là những nội dung mới được ban hành. Do vậy, quá trình tập huấn, từng cán bộ, học viên phải nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập, kết hợp với tự nghiên cứu và thảo luận để nắm vững những nội dung cơ bản, phương pháp kỹ năng, giải quyết tốt vướng mắc từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, từng đơn vị phải tổ chức ngay các lớp phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên thuộc quyền đúng luật, đạt hiệu quả cao…”.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN