Đề án trên có mục tiêu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 81 để lực lượng vũ trang và nhân dân nắm, hiểu rõ đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, những quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trên cơ sở đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT và nhân dân nhận thức rõ, đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

leftcenterrightdel
Các vận động viên Đội tuyển Hóa học (Binh chủng Hóa học) Quân đội nhân dân Việt Nam luyện tập và thi đấu tại Korla, Tân Cương, Trung Quốc trong khuôn khổ Army Games 2021. 

Theo đó, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ tư lệnh Hóa học chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Quân đội thực hiện. Ngoài ra, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội và các cơ quan, đơn vị phối hợp với Binh chủng Hóa học làm phim tuyên truyền; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11-11-2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025”.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2022 đến 2025.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG