Đề tài do Trường Sĩ quan Chính trị là đơn vị chủ trì thực hiện; Thiếu tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CTCPĐ người DTTS trong QĐNDVN” được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn; góp phần nâng cao nhận thức và tổ chức hoạt động thực tiễn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CTCPĐ người DTTS, nhất là ở các đơn vị hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu xây dựng QĐNDVN vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài.

Đề tài làm phong phú thêm lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ CTCPĐ người DTTS trong quân đội; cung cấp luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, BQP, Tổng cục Chính trị tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định chủ trương, chính sách xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị nói chung, bồi dưỡng cán bộ CTCPĐ người DTTS nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề tài đã được triển khai nghiên cứu chặt chẽ công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình tiến độ thời gian, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nội dung nghiên cứu, có những đóng góp về mặt khoa học, luận giải được cơ sở lý luận; đưa ra quan niệm, đặc điểm và vai trò đồng thời đưa ra 4 nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ CTCPĐ người DTTS. Qua khảo sát thực tế tại các đơn vị đề tài đã dự báo những yếu tố tác động, rút ra những vấn đề cần giải quyết và yêu cầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CTCPĐ người DTTS, từ đó đề xuất được hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện, với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CTCPĐ người DTTS.

Hội đồng nghiệm thu yêu cầu Ban đề tài cần tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm trong thời gian sớm nhất và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong thực tiễn.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc và đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho Chủ nhiệm đề tài.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUẤN HUY