Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đoàn kiểm tra đánh giá: Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên về công tác 1389; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trong khu vực biển được giao quản lý, góp phần cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021” và việc vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm” gắn với Đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển, giai đoạn 2019-2023 cụ thể, sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của đơn vị…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

 

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần xây dựng kế hoạch, khắc phục triệt để những hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đánh giá đúng đặc điểm tình hình, đưa ra dự báo chính xác để xây dựng kế hoạch cụ thể trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021” và việc vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm” và Đề án tuyên truyền, phổ biến “Luật Cảnh sát biển giai đoạn 2019-2023”.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, kiểm tra Tàu CSB 4033 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2). 

 

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm, kiểm tra Tàu CSB 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2). 

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cần quan tâm xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy các cấp về mọi mặt; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt, quản lý tư tưởng; quan tâm chăm lo, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ; duy trì, thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác…

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2. 

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2).

Nhân dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương và Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4033, 4037 (Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2); tặng quà Hải đoàn 21 và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG-VĂN CHUNG