Trà Vinh và Hậu Giang là hai tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giàu truyền thống cách mạng và có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hiện tỉnh Trà Vinh đang quản lý hơn 65.000 hồ sơ NCC với cách mạng; trong đó có gần 20.000 liệt sĩ, gần 10.000 thương, bệnh binh; 3.243 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện có 185 mẹ còn sống)... Đến nay, tỉnh đã giải quyết cơ bản về vấn đề nhà ở cho thương binh nặng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có 2 liệt sĩ trở lên. Tỉnh Hậu Giang hiện đang quản lý hơn 36.000 hồ sơ NCC với cách mạng, trong đó hơn 5.700 thương binh, 12.503 liệt sĩ, 1.995 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện có 133 mẹ còn sống); 100% NCC với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế và đại đa số NCC có mức sống bằng hoặc trên mức sống trung bình của người dân nơi sinh sống...

leftcenterrightdel

Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quà của Bộ Quốc phòng tặng đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Căn bày tỏ vui mừng được đón đại biểu NCC với cách mạng hai tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang tới thăm Bộ Quốc phòng và gửi lời cảm ơn sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh đã tạo điều kiện, giúp đỡ các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân hai tỉnh đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi với NCC, chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần cho NCC trên địa bàn.

Thông tin đến đại biểu NCC với cách mạng hai địa phương, Trung tướng Đỗ Căn khẳng định: Những năm qua, Đảng bộ quân đội và toàn quân luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh: Cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, những năm qua Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới; cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa bàn khó khăn phát kinh tế, giữ vững quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, toàn quân đã tích cực, chủ động và xung kích trong công tác đền ơn đáp nghĩa; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ NCC còn tồn đọng sau chiến tranh và thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho NCC đang định cư ở nước ngoài.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đỗ Căn đã trao quà, tặng các đại biểu NCC với cách mạng tỉnh Trà Vinh và Hậu Giang ra thăm Hà Nội.

Tin, ảnh: MINH MẠNH