Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Văn Sâm, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định số 3046/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển Phòng Kiểm toán từ Cục Tài chính về Văn phòng Bộ Quốc phòng. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, việc điều chuyển hoàn thành trước ngày 31-8-2017.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Theo báo cáo của Phòng Kiểm toán Bộ Quốc phòng, những năm qua, Phòng Kiểm toán Bộ Quốc phòng đã làm tốt chức năng tham mưu với trên về lĩnh vực kiểm toán. Trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Kiểm toán đã thực hiện kiểm toán các đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện những sai sót, chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán trong quân đội. Tổ chức phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để phổ biến, bồi dưỡng, nghiệp vụ kiểm toán cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán trong quân đội, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác khi được giao.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác kiểm toán trong Bộ Quốc phòng còn một số hạn chế, như: Số lượng kiểm toán các đơn vị, doanh nghiệp, các chương trình dự án quan trọng còn ít; còn đối tượng, phạm vi, lĩnh vực cần kiểm toán bị để trống; kết quả kiểm tra đánh giá, chỉ đạo kiểm soát nội bộ cơ quan có mặt chưa cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác của Phòng Kiểm toán, Cục Tài chính trong suốt hơn 20 năm qua. Trong thời gian tới, để công tác kiểm toán trong Bộ Quốc phòng đạt được kết quả toàn diện, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nghiên cứu, xây dựng lại các nội dung về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biểu biên chế tổ chức của cơ quan kiểm toán Bộ Quốc phòng phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tổng hợp trình Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định và ban hành. Sau khi có quyết định của Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng triển khai cho cơ quan kiểm toán Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện theo đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhắc nhở mốc thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ trên là trong năm 2017 để bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2018.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT - ĐỨC ANH