Theo đó, công tác PBGDPL năm 2022 tập trung ở 5 chuyên đề lớn về một số nội dung của các luật, nghị định mới được ban hành và có hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị sẽ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn lựa chọn văn bản phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ sát với thực tế.

leftcenterrightdel
Kiểm tra thực hiện Mô hình "Mỗi tuần học một điều luật" ở Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 102, Sư đoàn 308). Ảnh minh họa: Qdnd.vn 

Thời gian hoàn thành các chuyên đề chậm nhất vào tháng 11-2022. Bộ Quốc phòng yêu cầu Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 cấp bộ; phối hợp với Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ kế hoạch xây dựng nội dung, tổ chức triển khai; xây dựng, quản lý và khai thác tốt tủ sách pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống bản tin, truyền thanh nội bộ...

DUY VĂN