leftcenterrightdel
Kiểm tra công tác huấn luyện hỏa lực tại Đồn Biên phòng Ia Rvê. 

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động và 7 đồn biên phòng, các đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác quản lý bảo vệ biên giới; công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy chấp hành kỷ luật pháp luật; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác đối ngoại; công tác trinh sát và đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác hậu cần; công tác kỹ thuật; công tác tài chính…

Sau khi kiểm tra thực tế, các đoàn công tác đã có buổi làm việc với cấp ủy, Ban Chỉ huy các đơn vị để thông báo kết quả, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên phòng và xây dựng lực lượng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN