6 tháng đầu năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp Biên phòng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn biên giới; triển khai thực hiện nghiêm túc có quả hiệu các Chỉ thị, Nghị quyết, Mệnh lệnh của Đảng ủy Bộ tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La về nhiệm vụ công tác Biên phòng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp quốc phòng, an ninh ở địa phương; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp trên giải quyết tốt các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. 

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp trên, cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong BĐBP tỉnh... công tác Hậu cần, tài chính, kỹ thuật luôn đảm bảo đầy đủ vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ theo Quyết định số 1221/QĐ-BTL ngày 26-3-2019 của Bộ tư lệnh BĐBP; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19… tổ chức tăng gia, sản xuất, khai thác hậu cần tại chỗ đảm bảo đời sống cho bộ đội, đảm bảo chế độ ăn theo Thông tư số 168/TT-BQP năm 2021 của Bộ Quốc phòng.

Tổ chức tuần tra, kiểm soát được 185 đợt/965 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tham gia. Qua tuần tra các hệ thống đường biên, mốc quốc giới vẫn giữ tính nguyên trạng. Nổi bật là lực lượng phòng, chống tội phạm và ma túy BĐBP tỉnh Sơn La đã trực tiếp và phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ 85 vụ/104 đối tượng; thu giữ 7,14kg heroin; 10,38kg ma túy tổng hợp; 1 kg ma túy đá; 2,6kg nhựa thuốc phiện…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đình Huân đánh giá cao về công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện của các đơn vị và đã đạt được những thành quả thiết thực. Đồng chí Chỉ huy trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nghiêm túc khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại. Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới; duy trì trực SSCĐ; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19… nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo đúng và tham mưu có hiệu quả cho Bộ tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt là triển khai thực hiện Đề án “Luật Biên phòng Việt Nam”, tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật sâu, rộng tới nhân dân đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật.

Tin, ảnh: QUÀNG HÙNG