Nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, gồm: Tổ chức cơ động lực lượng ra khu căn cứ chiến đấu giả định; nắm tình hình khu vực trú quân, kết quả triển khai sở chỉ huy; phổ biến, triển khai kế hoạch động viên phương tiện hậu cần, kỹ thuật, quán triệt mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nghe cơ quan báo cáo điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch; huấn luyện và luyện tập phương án bảo vệ sở chỉ huy...

leftcenterrightdel
 Triển khai nhiệm vụ tại căn cứ chiến đấu giả định.

Thông qua đợt huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2022, nhằm nâng cao năng lực, trình độ điều hành, hiệp đồng của người chỉ huy, cơ quan các cấp trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, rèn luyện cho cán bộ, nhân viên có bản lĩnh, tác phong, xử trí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau 2 ngày huấn luyện, đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ