Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 về nâng cao chất lượng huấn luyện, giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành huấn luyện theo hướng “Tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, đủ khả năng làm tham mưu, đề xuất trong chỉ đạo, quản lý điều hành và huấn luyện cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Chất lượng huấn luyện giáo dục chính trị ngày càng được nâng lên; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được đẩy mạnh.

leftcenterrightdel
Đại tá Lại Mạnh Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương.

Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được quan tâm đúng mức, do đó đã tổ chức giáo dục, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở cho hơn 600 đồng chí; đào tạo 10 lớp sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành cho hơn 250 người; tham mưu cử 22 đồng chí cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh (QP-AN) đối tượng 1 với hơn 230 người, đối tượng 2 gần 120 người; 53 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 3 với gần 2.750 người; 600 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ đối tượng 4 với hơn 36.000 người; giáo dục quốc phòng cho gần 164.270 học sinh các trường trung học phổ thông và trên 15.170 sinh viên cao đẳng.

Tại lễ tổng kết, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã trao khen thưởng tặng 3 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: ĐỨC HẠNH