leftcenterrightdel
Cơ động chiếm lĩnh trận địa. 

Tại cuộc diễn tập, các trung đội đã làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xây dựng động cơ quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm chu đáo vật chất, vũ khí trang bị, hành trú quân bí mật an toàn. Trong diễn tập, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ, cách đánh, cơ động linh hoạt, vận dụng tốt kỹ, chiến thuật vào điều kiện cụ thể; thực hiện tốt công tác tạo thế, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xử lý các tình huống đúng nguyên tắc chiến thuật, tiêu diệt hết các mục tiêu theo quy định; đơn vị đạt giỏi, an toàn tuyệt đối, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật.

leftcenterrightdel
Thực hành tiêu diệt các mục tiêu. 

Cuộc diễn tập đã khẳng định trình độ, bản lĩnh, khả năng của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, thuần thục kỹ, chiến thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị.

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan. 

Tin, ảnh: TRỌNG HOÀNG – QUANG THẠCH