Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. 

Phong trào thi đua quyết thắng tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu: Quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chiến lược, đề án của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, quân sự, nhất là nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quân sự, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025; nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy các cấp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ cả biên giới, biển đảo và trong nội địa.

Cũng trong sáng nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

Tin, ảnh: VĂN ĐẢM