Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả  Binh đoàn 12 đạt được thời gian qua; nhất là việc tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống khi nước ta phải chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, dù trong hoàn cảnh nào, Binh đoàn 12 cần giữ vững và phát huy hơn nữa truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng trên mặt trận kinh tế. Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn cần đồng tâm hiệp lực, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị; thực hiện đồng bộ các giải pháp để binh đoàn ngày càng phát triển, trở thành một tập đoàn mạnh về quốc phòng - an ninh, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, theo kịp sự phát triển chung của đất nước.

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng 5 tháng đầu năm 2020, binh đoàn vẫn đạt 39% kế hoạch về giá trị sản xuất kinh doanh (1.433 tỷ đồng/3.650 tỷ đồng), tăng 29 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 đạt 1.404 tỷ đồng); đạt 35% kế hoạch giá trị nghiệm thu (1.273 tỷ đồng/3.680 tỷ đồng), tăng 299 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 đạt 974 tỷ đồng); doanh thu đạt 35% kế hoạch (1.164 tỷ đồng/3.360 tỷ đồng), tăng 273 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 đạt 891 tỷ đồng), thu nhập bình quân người lao động đạt 8.013.342 đồng/người/tháng.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trần Đơn chủ trì Hội nghị bàn giao Tư lệnh Binh đoàn 12 .

Những tháng cuối năm 2020, binh đoàn phấn đấu đạt đạt 3.360 tỷ đồng doanh thu, đạt 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nộp Ngân sách Nhà nước đạt 65 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng./.

Tin, ảnh: HOÀNG GIA