Thời gian qua, Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp; tổ chức hoàn thành tốt kế hoạch CTĐ, CTCT. Nổi bật là, lãnh đạo toàn Binh chủng giữ vững chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; tổ chức hội thi, hội thao các cấp và tham gia hội thi, hội thao toàn quân, hội thao quân sự Quốc tế Army Games đạt kết quả tốt; giữ vững ổn định chính trị nội bộ; đổi mới và tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, chính sách, tổ chức tốt các hoạt động tháng công tác quần chúng…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề hành động “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng”; thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, bảo đảm an toàn; tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ năng lực của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ