leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Pháo binh phát biểu tại lễ khai mạc. 

Với hai phần: Thực hành kiểm tra và kiểm tra nhận thức công tác kỹ thuật; lý thuyết điều lệnh, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh sẽ đánh giá toàn diện, thực chất trình độ, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật các đơn vị, nhà trường trong toàn binh chủng. Thông qua kiểm tra, các đồng chí chủ nhiệm kỹ thuật các lữ đoàn, nhà trường tập luyện, làm tốt công tác chuẩn bị tham gia hội thi chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn, lữ đoàn giỏi cấp toàn quân.

Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận khẳng định, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh tổ chức kiểm tra với mục đích: Củng cố, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành công tác kỹ thuật của Chủ nhiệm Kỹ thuật, Trưởng ban Kỹ thuật, cán bộ, chỉ huy kỹ thuật tiểu đoàn, các trưởng ngành, trợ lý kỹ thuật và trạm trưởng sửa chữa tổng hợp các đơn vị, nhà trường.

leftcenterrightdel

Cán bộ kỹ thuật Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh) thể hiện nội dung kiểm tra. 

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và bế mạc kiểm tra vào ngày 23-6.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM