Báo cáo của Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực, do Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội trình bày, nêu rõ: Việc bình chọn và tổ chức tuyên dương GMTTB đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, cơ quan chính trị, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp từ cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng. Các đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc Quy chế bình chọn GMTTB toàn quân; tổ chức lựa chọn và bình chọn, tuyên dương bảo đảm chất lượng tốt, tạo động lực cho Phong trào Thi đua Quyết thắng và hoạt động phong trào của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại hội nghị.

Về kết quả phấn đấu GMTTB 3 năm (2017, 2018, 2019): Có 30 đồng chí được tuyên dương GMTTB. Quá trình học tập, công tác các đồng chí luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, gương mẫu, xung kích đi đầu trong công tác, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, nòng cốt trong tổ chức và tham gia các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói riêng và các hoạt động của đơn vị; hình ảnh và giá trị GMTTB được lan tỏa rộng khắp. Qua đánh giá của các cơ quan, đơn vị, 100% các đồng chí hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 16 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 7 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, 4 đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 12 đồng chí được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Đối với kết quả đề nghị bình chọn GMTTB năm 2020: Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tổ chức bình chọn, tuyên dương GMTTB các cấp; lựa chọn, giới thiệu, đề nghị bình chọn GMTTB cấp toàn quân theo quy chế quy định. Cấp trên trực tiếp cơ sở có gần 2.000 GMTTB, cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng có 313 GMTTB. Toàn quân có 39 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng giới thiệu 40 đồng chí đề nghị bình chọn GMTTB năm 2020. Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực đã rà soát, thẩm định 40 hồ sơ, lựa chọn 28 đồng chí tham gia bình chọn và đề nghị Hội đồng xem xét, đánh giá.

leftcenterrightdel
 Các thành viên hội đồng bình chọn xem xét hồ sơ các ứng viên.

Tại hội nghị, hội đồng bình chọn đã nghiêm túc đánh giá, thảo luận làm rõ đối tượng, tiêu chuẩn, thành tích của các gương mặt trẻ tham gia bình chọn; đồng thời đóng góp ý kiến để hoạt động bình chọn đạt chất lượng tốt hơn, tạo sức lan tỏa rộng rãi hơn. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu bình chọn 10 GMTTB và 18 Gương mặt trẻ triển vọng (GMTTV) toàn quân năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, dân chủ của các thành viên Hội đồng và Cơ quan Thường trực. Đồng chí yêu cầu Cơ quan Thường trực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng hoàn thiện các văn bản để báo cáo lãnh đạo Tổng cục Chính trị; phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt, tuyên dương của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng với các GMTTB và GMTTV toàn quân năm 2020, bảo đảm các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho các gương mặt trẻ được vinh danh. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của GMTTB toàn quân và tạo sức lan tỏa, góp phần nhân lên điển hình GMTTB ở các cấp.

Tin, ảnh: DUY THÀNH