Với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, đợt thi đua cao điểm nhằm làm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lao động hợp đồng trong cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm được Đảng ủy, Ban giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng cụ thể hóa thành hai nội dung cụ thể: “Nhận thức, trách nhiệm tốt; một chuyên sâu, hai phấn đấu về đích thắng lợi”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng ký chứng nhận chữ ký cam kết thi đua.

Đối với nội dung nhận thức, trách nhiệm tốt, Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH yêu cầu các phòng, ban cần tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống 75 năm của TCCT; đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, của các phòng, ban và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, LĐHĐ.

Làm tốt công tác quản lý tình hình tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động quản lý nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng đúng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, LĐHĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm cao, chủ động tích cực, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với nội dung “một chuyên sâu, hai phấn đấu về đích thắng lợi”, các phòng, ban và từng cá nhân phải luôn tận tụy, tận tâm, tận lực với công việc, thi đua “làm hết việc, không chỉ làm hết giờ”, tập trung chuyên sâu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức trách được phân công; chủ động rà soát công việc theo kế hoạch 6 tháng cuối năm cũng như trong cả năm 2019.

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung kiện toàn, sắp xếp cán bộ gắn với điều chỉnh tổ chức, biên chế và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; chủ động bám sát chủ trương công tác cán bộ của trên, đề nghị bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu  xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện; xây dựng cơ quan có môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết và tổ chức tốt các hoạt động.

Dịp này, Ban giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thi đấu thể thao, liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2019.

Tin, ảnh: KIM ANH