leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Trước đó, ngày 10-10-2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Dương Đức Thiện, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội giữ chức Chính ủy Học viện Hậu cần. Ngày 26-10-2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Trọng Vĩnh giữ chức Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Thiện đã bàn giao cho Đại tá Bùi Trọng Vĩnh về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; tổ chức, biên chế, quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật và các mặt công tác của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường chúc mừng Thiếu tướng Dương Đức Thiện đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đại tướng Lương Cường khẳng định, trong những năm qua, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng về công tác bảo vệ an ninh quân đội, nhất là về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian, giữ bí mật.

Qua đó góp phần phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ tổ chức, bảo vệ con người, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Quân đội; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự và bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của toàn quân; góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đại tướng Lương Cường biểu dương Thiếu tướng Dương Đức Thiện trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đã luôn tận tâm, tận lực, nhiệt tình, trách nhiệm cao, cùng với tập thể Đảng ủy, thủ trưởng cục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và toàn ngành Bảo vệ an ninh Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cục Bảo vệ an ninh Quân đội 3 năm liền (2018-2020) được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường tặng hoa chúc mừng các đồng chí tại hội nghị bàn giao. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Đại tá Bùi Trọng Vĩnh ngay sau khi nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ mới, nhanh chóng chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; tổ chức, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh Quân đội trong toàn quân bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp; tiếp tục phát huy và nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan nghiệp vụ đầu ngành về công tác bảo vệ an ninh quân đội, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình cùng vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cục và ngành Bảo vệ an ninh Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, trung thành, tận tụy, chắc về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động cài cắm, móc nối, phá hoại nội bộ, bảo vệ an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh mạng, bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động của toàn quân.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - MINH QUANG