Tại phiên họp, Cơ quan thường trực BCĐ hội thi báo cáo kết quả công tác chuẩn bị hội thi. Đến nay, TCHC và BCĐ hội thi đã ban hành các chỉ thị, quyết định, kế hoạch về tổ chức hội thi và các quyết định liên quan về thành lập các cơ quan, bộ phận giúp việc hội thi; quyết định về kiểm tra công tác chuẩn bị hội thi tại một số đơn vị trên địa bàn miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các văn bản điều chỉnh khác gửi các đầu mối, đơn vị tham gia.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Lê Hồng Dũng phát biểu tại phiên họp.

Cục Doanh trại, Cơ quan thường trực BCĐ hội thi cũng đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đơn vị dự thi thực hiện công tác chuẩn bị bảo đảm tốt nhất cho hội thi. Từ ngày 26-4 đến ngày 24-6, BCĐ hội thi đã tổ chức đoàn kiểm tra do đồng chí Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại 10 đơn vị, trên cả 3 miền.

Ngoài ra, Cục Doanh trại đã kết hợp kiểm tra công tác ngành và công tác chuẩn bị hội thi tại 2 đơn vị tham gia thi thuộc Quân khu 2 và Quân chủng Hải quân.

Qua kiểm tra, đoàn đã chỉ ra những nội dung đơn vị cần tập trung củng cố, khắc phục để chuẩn bị tốt về mọi mặt cho hội thi; đồng thời, BCĐ hội thi đã có văn bản gửi Bộ tư lệnh và 20 đơn vị dự thi đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị.

leftcenterrightdel
Thành viên Ban tổ chức phát biểu tại phiên họp. 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng biểu dương kết quả công tác triển khai, chuẩn bị của các cơ quan, bộ phận trong BCĐ, BTC hội thi.

Đồng chí lưu ý, thời gian từ nay đến ngày khai mạc hội thi (ngày 20-7) không còn nhiều, vì vậy BTC hội thi cần sớm hoàn thành kế hoạch về việc tổ chức khai mạc và lịch chấm thi tại các đơn vị; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tạo khí thế, sự lan tỏa mạnh mẽ của hội thi đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp.

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng cũng yêu cầu Cục Doanh trại tiếp tục phối hợp với Bộ Tham mưu, Cục Chính trị hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến khai mạc, công tác phục vụ chấm thi; tổ chức hướng dẫn nội dung, phương pháp chấm thi và phân công giám khảo chấm thi theo kế hoạch.

Đồng chí Trưởng BCĐ giao Cơ quan Thường trực nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất đơn vị đăng cai khai mạc, tổ chức chấm thi mẫu hợp lý, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng nhất trí với đề xuất thực hiện chia Ban giám khảo thành 2 tiểu ban để tổ chức chấm tại khu vực miền Bắc và miền Trung, miền Nam. Đồng thời yêu cầu BTC cần nghiên cứu, tính toán để xây dựng kế hoạch chấm thi tại từng đơn vị khoa học, phù hợp với tình hình dịch bệnh; lựa chọn, bảo đảm thành phần ban giám khảo có cơ cấu hợp lý, đủ năng lực, trình độ tổ chức chấm thi chính xác, chuẩn mực, khách quan, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN