Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban Chỉ đạo Đề án 1371 Bộ Quốc phòng; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1371 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án 1371); công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc đề án; triển khai kế hoạch thực hiện đề án.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì hội nghị. 

Mục tiêu chung của Đề án 1371 nhằm phát huy vai trò của lực lượng quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân.

Mục tiêu cụ thể của đề án là nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho 80% cán bộ, nhân dân, trong đó có 60% cán bộ, nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội, với 100% cán bộ, chiến sĩ được PBGDPL; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm. Nâng cao năng lực PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL, với 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các đơn vị quân đội được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL; 80% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, nhấn mạnh Đề án 1371 có phạm vi, đối tượng triển khai, đối tượng thụ hưởng rộng, Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng cùng với phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện, quân đội cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, huy động sự tham gia có hiệu quả của cả hệ thống chính trị; đồng thời huy động mọi nguồn lực, kết hợp chặt chẽ với các chương trình, đề án có liên quan, trong đó kế thừa và phát huy kết quả từ Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2016 và giai đoạn 2017-2021”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Cùng với xác định phải thành lập ban chỉ đạo Đề án 1371 ở các cấp, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị chức năng cần thường xuyên cập nhật tình hình để không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai đề án; tăng cường trang thiết bị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL; thường xuyên kiện toàn và coi trọng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chú trọng triển khai công tác khảo sát để xây dựng chương trình, kế hoạch từng năm sát với tình hình thực tiễn; xây dựng các mô hình điểm về PBGDPL để nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ