Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng ban BCĐ 92/BQP, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào 9 tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Quân chủng Hải quân nghiên cứu, biên soạn; đồng thời thông qua điều lệnh và tiếp thu ý kiến đóng góp, các cơ quan, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện từng tập điều lệnh, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh, điều lệnh đã quán triệt và bám sát đường lối quân sự của Đảng; nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc, kết hợp với nghệ thuật quân sự hiện đại; thể hiện được tính đầy đủ của từng chương, mục, điều, khoản và điểm; có tính chính xác cao và sát thực tế. Các nội dung trong tập điều lệnh đã quy định đến các hoạt động tác chiến, chiến đấu của vùng hải quân với nhiều thành phần, lực lượng tham gia. Đây là tập điều lệnh có giá trị thực tiễn cao, trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của vùng hải quân. Kết quả nghiên cứu của điều lệnh là cơ sở có giá trị, cung cấp luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, BQP và Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hiện về hoạt động tác chiến của vùng hải quân; đồng thời góp phần bổ sung, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả nghiên cứu là cơ sở pháp lý để biên soạn điều lệ công tác tham mưu tác chiến QĐND Việt Nam, các điều lệ ngành và các văn kiện quân sự, cũng như tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học của các học viện, nhà trường, cơ quan đơn vị trong quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG