Theo đó, cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về sự kết hợp đó ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể, trong các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong từng nhiệm vụ cụ thể, nhằm bảo đảm cho kinh tế và quốc phòng phát triển cân đối, hài hòa; thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng và ngược lại; kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng coi trọng phát triển kinh tế, xem nhẹ nhiệm vụ quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai động viên chiến sĩ mới đạt kết quả cao trong thực hành "3 tiếng nổ", tháng 5-2023. Ảnh: qdnd.vn

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai chú trọng tham mưu cho địa phương phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực phát triển nhanh, bền vững và toàn diện; coi trọng phát triển các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cơ sở thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, toàn diện, lưỡng dụng; nhất là khai thác hiệu quả các khu kinh tế cửa khẩu, khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp quốc phòng, đơn vị làm kinh tế trên địa bàn, khu kinh tế-quốc phòng. Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh lại thế bố trí dân cư theo dự án sắp xếp dân cư khu vực biên giới, nội địa gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương và phương án tác chiến phòng thủ các cấp.

HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.