leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo PKND TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ tại TP Hồ Chí Minh bảo đảm đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định. Ban chỉ đạo PKND các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp. Công tác tuyên truyền, giáo dục Nghị định số 74/2015/NĐ-CP được tổ chức thực hiện rộng rãi cho các đối tượng ở các cấp với hình thức phong phú. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và thấy rõ vị trí vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác PKND và thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác PKND.

UBND các cấp đã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng trận địa, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PKND. Bên cạnh đó, công tác tập huấn, huấn luyện được tổ chức duy trì thường xuyên, đúng quy định. Cơ quan quân sự đã làm tham mưu đưa nội dung công tác PKND vào hội thi, hội thao các cấp, đạt được nhiều kết quả khá tốt. Một số địa phương làm tốt công tác PKND như: Quận 12, Bình Tân, huyện Nhà Bè…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, Ban chỉ đạo PKND Thành phố đã xác định nhiều nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp về công tác PKND, tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ phòng không, thực hiện tốt “4 biết” trong quản lý vùng trời.

leftcenterrightdel
Các tập thể tiêu biểu trong thực hiện công tác PKND nhận khen thưởng của UBND TP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thành phố tiếp tục làm tốt việc xây dựng lực lượng phòng không, nhất là lực lượng chuyên trách PKND ở các địa bàn trọng điểm. Cùng với đó, không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với từng tình huống và phương án chiến đấu, địa bàn hoạt động. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND các cấp làm tốt công tác tham mưu cho UBND chỉ đạo quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng an ninh và thế trận PKND trong khu vực phòng thủ.

Dịp này, UBND TP Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng 7 tập thể và 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP của Chính phủ về PKND.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA