Nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và chuyên đề của các cấp ủy đảng, kế hoạch công tác của người chỉ huy, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của các đơn vị đều xác định rõ chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công tác dân vận và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng; đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện. Với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân.

5 năm qua, toàn tổng cục đã trích gần 20,3 tỷ đồng từ các nguồn quỹ tổ chức thăm, tặng quà các tập thể, gia đình chính sách, người có công; tu sửa, thăm viếng hơn 300 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, trị giá 750 triệu đồng; tặng tượng Bác Hồ, bộ cồng chiêng cho các nhà văn hóa, nhà rông, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; tặng bàn ghế, đồ dùng học sinh, trị giá hơn 1,1 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp, làm mới 9 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, cổng làng văn hóa, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 26 “Nhà đồng đội” trị giá gần 1,8 tỷ đồng; tổ chức 24 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí giúp nhân dân, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng; nâng cấp trạm xá, đầu tư trang bị dụng cụ y tế cho địa phương, trị giá gần 400 triệu đồng...

PHƯƠNG VY