Hằng năm phải tổ chức ép mía làm đường liên tục 6-7 tháng (từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau). Trong khi đó lực lượng tự vệ của công ty hầu hết là công nhân trực tiếp đứng trong dây chuyền sản xuất nên việc huy động lực lượng tham gia huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó tổng Giám đốc CTCP Mía đường Lam Sơn cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Ban CHQS công ty đã xác định vấn đề mấu chốt hàng đầu là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tự vệ đủ về số lượng, có chất lượng, cơ cấu hợp lý và có tính ổn định cao. Theo đó, Ban CHQS công ty đã tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và có sức khỏe tốt vào lực lượng tự vệ.

leftcenterrightdel
Một buổi huấn luyện của Đại đội Pháo phòng không 37mm của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn. 

Trong đó ưu tiên những đồng chí đã trải qua quân đội, công an hoặc các đơn vị nghiệp vụ khác và gia đình ở gần công ty để khi có nhiệm vụ là huy động được ngay. Đối với đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội, khẩu (tiểu) đội trưởng đều do cán bộ các phòng, ban, các nhà máy trong công ty kiêm nhiệm. Do đó, cán bộ luôn nắm chắc chất lượng, hoàn cảnh của từng chiến sĩ, tạo điều kiện bố trí, sắp xếp để chiến sĩ hoàn thành tốt cả nhiệm vụ sản xuất và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”.

Hằng năm, trên cơ sở nội dung, chương trình huấn luyện của cấp trên, Ban CHQS công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với đặc điểm, nhiệm vụ, phù hợp với thực tế sản xuất của công ty; bảo đảm huấn luyện đầy đủ nội dung, chương trình, thời gian mà không ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Ban CHQS đã tham mưu cho lãnh đạo công ty tranh thủ thời gian trước khi bước vào vụ sản xuất để tổ chức huấn luyện. Đối với nhiệm vụ huấn luyện bổ sung hoặc thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, công ty cho lực lượng tự vệ được đổi ca và giảm bớt thời gian làm việc; bố trí số công nhân trong dây chuyền không tham gia lực lượng tự vệ làm tăng ca bao ghép.

Vì vậy, công ty vừa bảo đảm được quân số huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ mà không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh. Quá trình huấn luyện, Ban CHQS Công ty luôn coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, hội thao, hội thi, kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng từng nội dung, khoa mục huấn luyện. Đồng thời, công ty duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; thường xuyên báo động kiểm tra, luyện tập các phương án chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng tự vệ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tham gia thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khi có lệnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty luôn quan tâm đến quyền lợi và chế độ đãi ngộ cho lực lượng tự vệ.

Ngoài việc bảo đảm tiền lương, công ty còn bồi dưỡng thêm cho anh em tham gia huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 50.000 đồng/người/ngày. Những đồng chí có thành tích cao sẽ được công ty xét nâng lương trước niên hạn. Ngược lại, đồng chí nào hoàn thành nhiệm vụ thấp sẽ xem xét trách nhiệm, trừ tiền thưởng, không xét thi đua cuối năm...

Với những giải pháp đồng bộ, những năm qua, lực lượng tự vệ CTCP Mía đường Lam Sơn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trở thành lực lượng nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn của công ty và là lực lượng xung kích đi đầu trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của công ty cũng như xây dựng thế trận, tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ của địa phương xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG