Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh trong cuộc diễn tập động viên năm 2021 của quận Long Biên.

leftcenterrightdel
Quân nhân dự bị tập trung tại điểm tập kết. 
leftcenterrightdel
Hành quân về vị trí giao nguồn. 

 

leftcenterrightdel
Đội hình quân nhân dự bị di chuyển vào trạm tiếp nhận. 

 

leftcenterrightdel
Trung đội 12,7mm trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ mục tiêu trong khi các đơn vị thực hiện giao nhận quân nhân dự bị. 

 

leftcenterrightdel
Quân nhân dự bị nhận quân trang tại tổ hậu cần.  

 

leftcenterrightdel
Phổ biến nội quy, hướng dẫn trình tự công việc cho quân nhân dự bị tại tổ đón tiếp.  

NGÂN HÀ (thực hiện)